Demències

La fisioteràpia en pacients amb demència, és molt important.

El rol del fisioterapeuta en casos de deterioració cognitiva i demències evolucionarà en funció de l'estat de salut del propi pacient acompanyant-los, i realitzant un pla individualitzat, centrarem en les funcions d'equilibri i marxa quan l'estadi no aquesta molt avançat, i casos més avançats on els exercicis actius-assistits, mobilitzacions passives, estiraments i massatges seran molt importants per a pal·liar l'escassa mobilitat de la persona.