Fisioteràpia ELA

L'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa inexorablement progressiva. El maneig òptim requereix un enfocament pal·liatiu amb èmfasi en l'autonomia del pacient, la dignitat i qualitat de vida.
La progressió de la malaltia és normalment irregular, és a dir, asimètrica (avança de manera diferent en cada part del cos). A vegades, l'evolució és molt lenta, desenvolupant-se al llarg dels anys i tenint períodes d'aparent estabilitat amb un variable grau d'incapacitat. La malaltia sol cursar sense dolor encara que, la presència d'enrampades, la pèrdua de la mobilitat i funció muscular impliquen malestar. En qualsevol cas, aquesta sensació sol millorar amb la medicació específica i l'exercici.

El tractament d'un fisioterapeuta especialitzat, aportarà al pacient un treball global, i facilitarà un seguiment constant facilitant una millora de la seva simptomatologia, un control sanitari i un treball interdisciplinari amb tots els professionals sanitaris, per a millorar la qualitat de vida del pacient.