Fisioteràpia en Geriatria


Objetius de Fisioterapia geriàtrica

Els objectius principals de la fisioteràpia en geriatria són:

  • Pal·liar el dolor
  • Reduir el risc de caigudes
  • Reeducació de la marxa
  • Millorar l'estat físic general a través de programes d'exercici
  • Augmentar, recuperar o mantenir el rang de moviment, la força muscular, flexibilitat, coordinació, equilibri i resistència
  • Ensenyar les transferències al pacient per a preservar l'autonomia
  • Proposar els dispositius d'ajuda per a promoure la independència
  • Recomanar les adaptacions per a fer a casa
  • Educar i oferir recomanacions a la família

Per més informació sobre La millora de la dificultat de deglució (disfàgia), clica a : Deglució