Fisioterapia Traumatologia


La Fisioteràpia Traumatològica és una especialitat de la Fisioteràpia que tracta patologies traumàtiques; com ho són les fractures, luxacions, politraumatismes, patologias traumàtiques musculars, esquinços.. etc 

En quines situacions està indicada?

 • Lesions de lligaments (esquinços, trencaments)
 • Lesions musculars
 • Lesions de cartílags
 • Luxacions
 • Fractures
 • Degeneració articular (artritis, artrosis)
 • Patologies d'esquena
 • Lesions que requereixen cirurgia (preoperatori i postoperatori)

Quins objectius principals té la Fisioteràpia en Traumatologia?

 • Optimitzar el procés de curació de la lesió
 • Disminuir el dolor
 • Disminuir la inflamació
 • Restaurar la mobilitat articular i muscular
 • Augmentar el to muscular
 • Restaurar el moviment normal
 • Augmentar l'autonomia del pacient
 • Prevenir les caigudes del pacient
 • Quina actuació realitzarà inicialment el professional?


El professional realitzarà un protocol d'actuació inicial :

 • 1. Valoració integral: Observació de l'historial clínic del pacient, exploració del fisioterapeuta i informació de la família i/o entorn per a extreure la màxima informació, i poder determinar un programa de treball individualitzat adaptat a les seves necessitats.
 • 2. Definició d'objectius: després de la valoració es desenvolupa un pla terapèutic amb objectius per al nen i la seva família/ajusto.
 • 3. Desenvolupament del tractament rehabilitador: execució de totes les intervencions i tractaments necessaris en el pla personalitzat establert.
 • 4. Avaluacions periòdiques: durant tot el procés de rehabilitació es realitza un seguiment amb reavaluacions periòdiques. Això ens permet anar adaptant el pla terapèutic segons l'evolució i els objectius aconseguit, i assegurem així, un millor pronòstic funcional, i anirà adaptant les tècniques i les dificultats d'aquesta per a aconseguir millors respostes motrius.

  Realitzem informes clínics, per a l'equip mèdic del pacient i així, establir un treball consensuat continuat en el temps per a obtenir una màxima col·laboració interdisciplinària

Tractaments

Es realitzarán les recomanacions més adequades per a facilitar l'autonomia del pacient i, que ajudes tècniques poden facilitar una millora en les seves capacitats físiques.
-Masoterapia
-Mobilitzacions
-Cyriax
-Termoterapia
-Potenciació muscular
-Propiocepción i equilibri
-Exercicis i estiraments específics
-Ergonomia postural
-Embenatge neuromuscular (kinesiotape)

Després d'un tractament integral combinant les formes de teràpia descrites anteriorment, el pacient estarà preparat per a tornar a realitzar totes les activitats de la vida diària de manera normal i podrà tornar a la pràctica esportiva.


.