Fisioteràpia Neurològica infantilMalalties i Patologies Pediàtriques:

 • Dany cerebral adquirit (Ictus, Traumatisme cranioencefàlic, Tumors cerebrals..)
 • Paràlisi cerebral infantil (hemiparèsia, paraparesia)
 • Prematuritat
 • Trastorns del desenvolupament motor (retard psicomotor, problemes d'equilibri)
 • Retard mental de qualsevol causa
 • Trastorns de l'Espectre Autista
 • Alteracions cromosòmiques/síndromes genètiques (Down, Williams, Pierre-Robin, Angelman, Prader-Willi, X-fragil, Kabuki, Pheland-Mcdermid)
 • Malalties neurodegeneratives
 • Miopaties (Duchenne, Becker)
 • Espina bífida
 • Dificultat en el desenvolupament de les activitats de la vida diària

És important l'atenció precoç en nens amb afectacions cerebrals?

La rehabilitació és molt important per a aconseguir una millora física i cognitiva, i això és possible gràcies a la Neuroplasticidad o Plasticitat Sináptica, capacitat que té el cervell humà de ser remodelat i adaptar-se al llarg de tota la seva vida, fins i tot després d'una lesió.

És important, iniciar la rehabilitació el més precoçment possible, serà aquest moment en el qual puguem influir més decisivament en la reabsorció del mal (ex. En Ictus), minimitzant les lesions estructurals i funcionals del cervell, i per tant, reduint les afectacions residuals que puguem trobar al llarg dels mesos. El reaprenentatge i els estímuls que evoquem al pacient potenciessin la Plasticitat Neuronal, aportant un increment de noves connexions sinàptiques, i per tant una capacitat d'activar i adquirir noves habilitats.

Quins són els objectius de tractament pediàtric? 

Utilitzem tècniques especialitzades que consisteixen en:

 • Inhibir i controlar d'aquells patrons anormals
 • Facilitar, permetre i ajudar el nen a utilitzar patrons de moviments normals
 • Disminuir el dolor
 • Reduir l'espasticitat i/o rigidesa
 • Afavorir un bon control cefàlic i un manteniment de tronc
 • Afavorir un bon equilibri i coordinació
 • Facilitar la marxa
 • Millorar la deglució de l'aliment i evitar complicacions
 • Potenciar la autonomia del pacient i la realització de les Activitats de la vida diària 

"Treballem principalment amb : Concepte Bobath i mètode Perfetti"