Que és la Fisioterapia Neurológica o Neurorehabilitación? 

La Rehabilitació en Neurologia s'encarrega de la intervenció física mitjançant un tractament especialitzat, de les lesions del Sistema Nerviós amb l'objectiu de millorar els trastorns neurològics i neuromusculars. 
Aquestes patologies normalment cursen amb una alteració del to muscular, de l'equilibri, coordinació, sovint amb afectació del moviment (tremolor/espasmes/clonus) i variabilitat sensitiva.

La fisioteràpia neurològica posa a la disposició del pacient amb dany cerebral, una sèrie de treball dirigit a millorar, entre altres aspectes, la qualitat i l'eficàcia dels moviments, el control postural, millorar la marxa, l'estabilitat, reduir l'espasticitat o rigidesa, els tremolors, la fatiga i proporcionar la màxima autonomia, i millorar així la qualitat de vida del pacient.