Fisioterapia Pal.liativa

Les cures pal·liatives són un enfocament realitzat per un equip multidisciplinari per a millorar la qualitat de vida dels pacients amb malaltia terminal i les seves famílies.

Sabem que la fisioteràpia afavoreix a la disminució de possibles discapacitats causades per la malaltia o els seus tractaments i acompanyar com a professionals sanitaris al pacient i família en aquests moments, buscant el pal·liar dolor i facilitar el màxim la seva qualitat de vida.

El paper principal del fisioterapeuta és el manteniment de la vida activa fins a la mort, incentivar al pacient l'activitat corporal i disminuir els símptomes causats per la malaltia.