Fisioterapia  Ictus

La malaltia cerebrovascular o ictus és un dels motius més freqüents d'assistència neurològica urgent, representa una de les primeres causes de mort i invalidesa en els adults i suposa un enorme cost tant humà com econòmic.
Els avanços en el tractament del ictus tenen com a eixos fonamentals l'atenció neurològica precoç, l'ingrés en les unitats de ictus, l'aplicació del tractament fibrinolític en l'infart cerebral i el tractament rehabilitador. S'ha demostrat que la neurorrehabilitació presenta una millora en el pronòstic funcional .
Fisioneurologic, amb professional especialitzat i amb experiència hem aconseguit en els nostres usuaris millorar la funcionalitat i la seva dependència.
El nostre major objectiu és :
 Millorar autonomia i qualitat de vida del pacient