Fisioterapia Pal·liatius

Els tractaments de fisioteràpia en pacients terminals ajuden de manera eficaç a pal·liar els símptomes físics del seu estat de salut i a més, són de gran utilitat en els aspectes psicològics d'aquests pacients.
El fisioterapeuta assisteix al domicili amb l'objectiu de pal·liar el dolor, disminuir els efectes adversos de la immobilitat, reduir l'estada en llit, millorar la qualitat de vida, i mantenir una relació de suport emocional del pacient