Fisioteràpia Paràl·lisis cerebral

La Paràlisi Cerebral és un conjunt de trastorns del moviment i la postura, causant una limitació en la realització de les activitats i sent atribuïts a una lesió no progressiva en el cervell immadur en la fase fetal o en els primers mesos de vida.

El rehabilitador té és una figura fonamental per al seu desenvolupament, com tot l'equip interdisciplinari que acompanya a la família, des de l'inici del diagnòstic. Des de la Fisioteràpia pediàtrica tenim com a objectiu primordial potenciar la funcionalitat mitjançant diferents tipus de tècniques que treballen la millora de control motor (augmentar to, en el cas de l'atonia, o reduir l'espasticitat), l'equilibri, la força, l'estabilitat articular i la resistència cardio-pulmonar, deglució.