Parkinson

La fisioteràpia en pacients amb Parkinson o síndrome Parkinsonià,  és molt important iniciar precoçment un pla de tractament per a mantenir el màxim de temps possible les seves habilitats i l'estadi postdiagnóstic, amb uns objectius clars:

  • Afavorir el moviment integral i global
  • Mantenir la marxa
  • Reduir la rigidesa
  • Potenciar el to muscular
  • Afavorir el manteniment de to de veu, deglució, reduir amímia.. 
  • Diminuir dolor