Atenció precoç

El retard en el desenvolupament psicomotor implica que els assoliments del nen durant els seus tres primers anys de vida apareixen de manera lenta o amb una qualitat alterada.

Des de la fisioteràpia pediàtrica realitzem l'atenció primerenca per a estimular al beu, activar, assessorar estratègies a les famílies, i afavorir el desenvolupament motor del nen perquè pugui adquirir les habilitats pròpia de la seva edat i/o proporcionar màxima autonomia.