Fisioteràpia oncològica

La fisioteràpia oncològica és una especialitat que tracta les seqüeles que es produeixen és un procés oncològic a causa de la quimioteràpia, la radioteràpia o la cirurgia. Aquesta especialitat es basa en la millora de la qualitat de vida del pacient

Objectius

  • Mantenir/potenciar balanç muscular
  • Mantenir balanç articular
  • Potenciar i reeducar transferències, sedestació i marxa
  • Potenciar l'equilibri i la coordinació
  • Potenciar la màxima autonomia possible
  • Millorar la ventilació pulmonar
  • Disminuir el dolor
  • Oferir educació sanitària higiene postural/ ergonomia
  • Prevenir les complicacions musculoesquelétiques de la inactivitat/ enllitat