L'atenció precoç en infants

2019-11-17

L'atenció precoç és el conjunt d'accions que tenen com a finalitat proporcionar al nen, en les primeres etapes del seu desenvolupament, els estímuls globals ambientals adequats a la seva edat i que afavoriran la seva evolució física, sensorial, intel·lectual i afectiva.

fisioterapia infantil
fisioterapia infantil

La finalitat no és que el nen posseeixi múltiples habilitats, sinó que, amb les que té, sigui capaç d'interrelacionar-se amb el seu entorn de la forma més efectiva i gratificant per a ell i els que l'envolten.

Com a fisioterapeutes treballem conjuntament amb la resta del equip interdisciplinar la millora del desenvolupament del infant. Actualment, existeix una Xarxa Pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, els CDIAPS.

Els centres de Desenvolupament infantil i Atenció precoç (CDIAP) És un servei de prevenció, detecció, diagnòstic i tractament dirigit als nens, i les seves famílies, que presentin trastorns en el seu desenvolupament, que es trobin en situació de risc de patir-los pels seus antecedents, o bé presentin dificultats en la criança.

Aquest servei es gratüit per aquells infants de 0-6 anys i qu resideixin en la zona geografica otorgada per aquell cdiap.

Sovint ens trobem que l'atenció a infant es reduida degut a les necessitats que presenta el infant i la familia per la millora del desenvolupament.

Per això a fisioneurologic proporcionem un assesorament i una intervenció conjunta amb molts dels bebes i infants que també assisteixen al cdiap per realitzar una teràpia complementaria a la realitzada amb els mateixos objectius, focalitzant sobretot la nostra especialitzat l'aspecte motor del infant.

  • Avaluació global del infant.
  • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
  • Atenció terapèutica a l'infant i seguiment de l'evolució.
  • Coordinació amb el fisioterapeuta del cdiap i continuat seguiment mèdic del infant
  • Mantenir la prevenció i detecció de deformitats, implicacions motores o causes que afectin i limitin el desenvolupament del infant.

Per a més informació del seu cas, no dubteu en consultar-nos:

Enllaços de interés: