Marxa nòrdica i Parkinson

2021-04-29

Ha sortit un estudi valorant els beneficis de marxa nordica amb pacients amb Parkinson, estudi J Funct Morphol Kinesiol. 2020 dic; 5 (4): 82.

La marcha nórdica y la marcha libre mejoran la calidad de vida, la función cognitiva y los síntomas depresivos en personas con enfermedad de Parkinson: ensayo clínico aleatorizado


El present estudi revela que nou setmanes d'entrenament de marxa nòrdica van poder millorar la qualitat de vida en persones amb EP. Les troballes de l'estudi han demostrat que la marxa nòrdica va promoure beneficis més significatius en els dominis d'autonomia, intimitat i participació social de la qualitat de vida que la marxa lliure.

Els resultats van indicar que els programes perioditzats de nou setmanes amb intensitat moderada de caminada nòrdica i lliure van ser suficients per a produir, de manera similar, millores en els símptomes no motors en persones amb EP de lleu a moderada. A més, la marxa nòrdica i la marxa lliure van reduir els símptomes depressius en persones amb EP. La funció cognitiva es va millorar de manera similar en els grups de marxa nòrdica i marxa lliure. 

Es necessiten més estudis per observar els canvis significatius després de realitzar la marxa nòrdica i valorar els aspectes objectius i cuantitatius en quan a canvis físics ( balanceig, ritme, cadencia del pas..., per poder valorar la significancia millora. Tot i així, aquests resultats reforcen el potencial clínic i aplicat de la marxa nòrdica en pacients amb EP. 


T'agradaria fer marxa nòrdica? Vols valorar les millores de practicar-la?

No tens Parkinson, però t'agradaria millorar la marxa, equilibri, coordinació, i beneficiar-te de fer un treball actiu fisic i alhora afavorir el treball cardio-respiratori?

Pregunta'ns i t'informarem!

Elren Passos-Monteiro , 1, 2, 3 Felipe B. Schuch , 1, 4, * Leandro T. Franzoni , 5 Alberito R. Carvalho , 1, 6 Natalia A. Gomeñuka , 1, 7 Marindia Becker , 1 Carlos RM Rieder , 8 Alexandro Andrade , 9 Flávia G. Martinez , 1 Aline S. Pagnussat , 2, 10 y Leonardo A. Peyré-Tartaruga 1, 11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7739412/